AKÝ BOL ROK 2020 V PRIESKUME A ČO PONÚKA DO BUDÚCNA?

Pandémia zmenila trh náhle a jej dopady ovplyvňujú naše osobné i pracovné životy dodnes. Kríza vyvolaná pandémiou však vytvorila vzácny priestor, ktorý vyplnila rodina, ale i myšlienky, kam ďalej smerovať naše pracovné úsilie a strategické myslenie, aby prinášalo našim klientom pridanú hodnotu v pandemickom i postpandemickom období.

Som vďačný kolegom v rámci štruktúr spoločnosti MARKET VISION na Slovensku i v Českej republike, že sme mohli rozvíjať v uplynulých mesiacoch roka 2020 kreatívne idey, prístupy a produktové riešenia, ktoré nám i našim klientom umožnia napredovať i v nastávajúcich rokoch.

Odpovede na otázky, aký bol rok 2020, a čo prináša pre budúcnosť sa dočítate v špecializovanej ročenke MESAČNÍKA STRATÉGIE, Marketingový výskum TU.

Peter VARGA, Country Manager MARKET VISION SLOVAKIA
INOVÁCIE ROKA 2020:
Customer Experience
Business Intelligence
Audit