KONFERENCIA INTERNET VECÍ

Dňa 4. mája 2016 sme sa zúčastnili konferencie Internet vecí, ktorá bola v roli generálneho partnera podujatia usporiadaná spoločnosťami Internet InfoT-Mobile. 

Prednášajúci zástupcovia spoločnosti z oblasti telekomunikácií a vývoja softvéru nám odhalili nielen historické súvislosti a význam internetu vecí v súčasnej dobe, ale najmä jeho využitie v budúcnosti, tiež trendy v B2B a B2C.

Reálne možnosti využitia pokrývajú mnoho oblastí, od klasického sledovania polohy cez monitoring obsadenosti parkovísk, transparentný odpočet energií, rôzne bezpečnostné prvky, až po zefektívňovanie procesov v priemysle. Za všetkým stoja nové "nízkonákladové“ mobilné siete, ktorých pokrytie sa ďalej rozširuje a umožňuje pripojenie zariadenia a senzorov s obmedzenými možnosťami napájania.