SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI: PONUKA POISTENIA, AŽ PO DÔKLADNEJ FINANČNEJ ANALÝZE

Väčšina poradcov z radov sprostredkovateľských spoločností, Vám ponúkne vyhovujúce poistenie pre Vašu situáciu až na druhom spoločnom stretnutí.

Vyplýva to z mystery shoppingu, ktorý uskutočnila spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA v rámci pravidelného nezávislého monitoringu poistného trhu.