Väčšina poisťovní neposkytuje telefonicky informácie o poistení. Problémom je aj zaslanie e-mailu.

Väčšina poisťovní na Slovensku neposkytuje klientom dostatočné informácie na svojich infolinkách a nedokáže využiť ich potenciál.

Vyplýva to z mystery callingu, ktorý uskutočnila spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA v rámci pravidelného nezávislého monitoringu poistného trhu.

Výsledky ukazujú, že medzi poisťovňami sú značné rozdiely v tom, akým spôsobom a v akom rozsahu informácie záujemcom o poistenie poskytujú.